Toe aan verandering en ontwikkeling? Betaalbaar maatwerkadvies & personal coaching Uw doel: baanbehoud of baanverandering? Realistisch zelfbeeld: willen = kunnen Samen vormgeven: een praktisch verandermodel? Samen doen: Plan – Do – check – Act Voorkom hoge advocaatkosten, energie en tijdrovende trajecten

Werknemer

Uw eigen HR adviseur, veranderspecialist en personal coach: 24/7

G-FOURCE biedt u – als werknemer c.q. particulier – de helpende hand bij uw keuze en uitvoering  van uw persoonlijke verandering. Ongeacht wie u bent, waar en in welke functie u werkzaam bent. Ongeacht of uw doel nu al duidelijk in beeld is. Belangrijk uitgangspunt is wel dat u toe bent aan verandering.

Ons advies is integer, vertrouwelijk en maatwerk. Maar ook zakelijk ondersteund. Doel – en resultaatgericht. We helpen u bij het doorgronden c.q. doorleven van uw persoonlijk vraagstuk. Tot en met het uitdenken van een praktische oplossing. Met inzet van persoonlijke begeleiding tijdens uitvoering. U op de achtergrond (in the back) coachend en adviserend. Of samen met u aan tafel met uw werkgever (in the front). Uw eigen sparringspartner en/ of uw partner in business.

Iedere keuze tot verandering in persoonlijk welzijn, prive of zakelijk, is gefundeerd op een vooraf duidelijk geformuleerd doel. Indien uw WAAROM niet helder en doorleefd is, kunt u “de juiste HOE-weg naar Rome” niet energiek en gemotiveerd plaveien. Ook ontbeert het u dan aan de gerichte inzet van de juiste acties en middelen: het WAT. De kans is dan groot dat u uw doel en gewenst resultaat niet zult bereiken.

Het vraagstuk kan gaan over het uitwerken van uw loopbaanbehoeften of het vormgeven van uw talentontwikkeling. Het vinden van een nieuwe werkomgeving. Of het vinden van een concrete oplossing bij een (dreigende) conflictsituatie c.q. ontslagkwestie met uw werkgever. In dat geval kan de schriftelijke communicatie ook voor u worden verzorgd.

Kortom: onze missie is voor iedere werknemer persoonlijke ontwikkeling en groei te realiseren bij baanverandering en/ of baanbehoud. Dit met maximaal resultaat. In balans met uw prive – welzijn. Snel en doeltreffend.

Werkwijze

Uw WAAROM doorleven en werken we samen met u uit. Uw HOE geven we inhoudelijk vorm met een specifiek verandermodel en maatwerkadvies. Tot slot vullen we uw WAT in met de juiste HR dienstverlening. Gevolgd door het DOEN: Plan – Do – Check – Act. Waardoor we SAMEN het gehele proces zorgvuldig uitdenken, uitvoeren, monitoren en indien nodig bijstellen. Uw gewenst resultaat komt hierdoor beter binnen handbereik.

Vandaar dat ieder veranderingsproces deskundige HR ondersteuning en expertise vereist. Dat uw vraagstuk vooral praktisch uitvoerbaar en voortvarend wordt aangepakt. En dat u graag in ‘Peppi & Kokki of Jip & Janneke-taal’ naar een hoger plan wordt gecoacht. Met uw ‘willen en kunnen’ in de juiste verhouding gebracht.

In het korte filmpje op deze pagina vertel ik waarom werknemers de hulp van G-Fource inschakelen. Hun beweegredenen zijn zeer divers. Onder de sub-pagina, het filmpje ‘Dienstverlening’, leg ik u onze werkwijze uit. Geillustreerd met concrete klantvragen van zowel werknemers als werkgevers.

Betaalbaar

Bekijkt u ook onze interessante tarieven voor particulieren. Mocht u verder nog vragen hebben of een eerste vrijblijvende kennismaking wensen, dan wil ik u vragen het contactformulier in te vullen.

Ik gun u veel persoonlijke verandering, beweging, ontwikkeling en succesvolle groei toe!

Hartelijke groet,

Gurth Severien,
Directeur