Deskundig HR business - en sparringpartner Breed HR dienstenpallet en groot landelijk netwerk! Reorganiseren in tijden van krimp en groei Onafhankelijk vertrouwenspersoon, objectief advies Performance, vertrouwens - en ontslagkwesties Ontwikkeling: management en medewerkers Slide

 

Dienstverlening

De dienstverlening van G-FOURCE richt zich enerzijds op de individuele personeelsvraagstukken. Anderzijds op uw organisatievraagstukken. Ofwel zogenaamde Individuele Counseling (IC) en Organisatie Counseling (OC).

De opdrachten zijn kortstondig van aard of langdurig. Denk bijvoorbeeld aan het interim managen van uw HR – afdeling of de coaching van uw managementteams, conflictbemiddeling en behartiging van verbeter – en exit trajecten als kortstondig. (Her)ontwerp van uw organisatie (missies, visie, strategie, doelen) en een reorganisatie doorvoeren op basis van een nieuw ontworpen organisatiestructuur vraagt logischerwijs veel meer tijd. Of een harmonisatietraject van arbeidsvoorwaarden. Of het fungeren als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Een ding is zeker: ieder G-Fource project is resultaatgericht en eindig. Het liefst zo snel mogelijk!

De ondersteuning van G-Fource kan zo gezegd ‘in the back’ of ‘in the front (side by side)’ plaatsvinden. Afhankelijk van uw vraagstuk. Bijvoorbeeld dat een manager van u geholpen wordt een bepaald soort gesprek met een medewerker te voeren (tactisch, verbindend, proces). De leidinggevende zal dit primair zelf moeten doen, waardoor advies van G-Fource op de achtergrond kan plaatsvinden. Of hoe een adequaat schriftelijk juridisch dossier kan worden vormgegeven bij non-performing. Of dat uw HR – afdeling gemoderniseerd, geherstructureerd en (uw organisatie) getransformeerd dient te worden. Dit in nauwe samenwerking met uw OR/ medezeggenschapsorgaan? Interim management door ons kan hierin soelaas bieden.

Advies c.q. ondersteuning richting leidinggevende kan ook fysiek ‘live’ aan tafel plaatsvinden. Bijvoorbeeld om met een medewerker en zijn/ haar juridisch adviseur een gesprek te voeren in geval van conflict, disfunctioneren c.q. exit. Of u vertegenwoordigen in een eventuele onderhandeling over ontslag richting medewerker en adviseur.

Samen met u maken we uw vraagstuk concreet: het WAAROM en HOE.  Vervolgens kunt u uit de onderstaande soorten IC en OC dienstverlening 2014 kiezen: het WAT. Combinatie van IC en OC dienstverlening is mogelijk.

Het voert nu te ver om alle soorten dienstverlening hier uiteen te zetten. Bent u concreet geïnteresseerd, maak dan een vrijblijvende afspraak. Vult u dan s.v.p. het volledige contactformulier in.

Bekijkt u ook eens onze interessante IC- tarieven. Voor onze OC-dienstverlening verzorgen wij graag voor u een maatwerkofferte, passend bij uw budget. Modulair of all-in. Gebaseerd op de zwaarte, aard en duur van uw inhoudelijke vraagstelling.

 

IC- dienstverlening                                                      

 • Personal Analyse inclusief doelbepaling – Back
 • Personal (conflict)bemiddeling & interventies – Back/ Front
 • Personal (executive) Coaching & Advies – Back
 • Personal Vertegenwoordiging – Front
 • Personal Developement – Back
 • Personal Onderhandeling – Front (o.a. exit)
 • Personal Loopbaanadvies & netwerk- Back

 

OC- dienstverlening                                                      

 • Organisatieverandering: (her)ontwerp Missie, Visie, Strategie, Doelen, Organisatiestructuur
 • HR Strategie: van (her)ontwerp TM uitvoering
 • HR Advies & Beleid
 • Organisatie ontwikkeling & advies
 • Interim Management
 • Changemanagement: cultuur, (dienend) leiderschap, managementteamtraining/ workshops
 • Projectmanagement
 • Medezeggenschap
 • Onderhandeling CAO- bedrijfsregelingen
 • HR – masterclasses/ training
 • Onafhankelijk vertrouwenspersoon & geschillencommissie
 • Overig HR (bv. ontwikkeling P-instrumenten, harmonisatie arbeidsvoorwaarden)