Welkom bij G-FOURCE….10% welkomstkorting in 2021!

cid_3055714864268783079181866

G-FOURCEons gezinscollectief ’17!

Bent u – als Werknemer, Werkgever of Student – op zoek naar iemand die u ECHT begrijpt?

G-FOURCE is een landelijk opererend Human Resources (HR) adviesbureau en helpt u “side by side” invulling te geven bij iedere gewenste verandering.

Sinds 11 januari 2017 zijn wij opnieuw gevestigd in Waddinxveen. Centraal gelegen in het groene hart van ons land en de randstad. Dichter bij u in de buurt, makkelijk bereikbaar en ruime parkeergelegenheid (gratis).

 

cid_160a2921b4ea6f0242e1

Werknemer…

We zijn er voor u als particulier, werknemer, student annex werkzoekende. Ongeacht waar en in welk beroep dan wel functieniveau u werkzaam bent. Bijvoorbeeld in geval van situaties van baanbehoud of gewenste baanverandering. Wij coachen u persoonlijk naar een hoger plan en naar een interessant, modern arbeidsmarktprofiel, effectieve persoonlijke exposure en CV. We helpen u om – zo nodig met inzet van ons grote netwerk en onze maatwerk analyse – en ontwikkeltools, de juiste baan te bemachtigen. Ofwel wij coachen en begeleiden u om uw persoonlijke ambities en loopbaanwensen snel te verwezenlijken. Ook bieden wij hulp bij uw outplacement.

cid_160a28318c6207cf5f01Maar we zijn er tevens voor u als ondernemer annex werkgever; groot, midden en klein. Ongeacht uw branche. Bijv. als u uw organisatie (HR) wilt verbeteren c.q. (her)ontwerpen. U als directie een missie, visie en meerjaren ondernemingsstrategie – praktisch – wilt ontwikkelen en vormgeven van A Tm Z. U positief uw organisatie verantwoord wilt veranderen met max. behoud van uw kwaliteit, kennis en kunde van personeel. Binnen de geldende regelgeving. Of een nieuw modern functiegebouw en/ of prestatiemanagement- en beloningssysteem en een modern HRD- ontwikkelingsbeleid wilt invoeren. In scope met ‘uw toekomstvisie, dienend leiderschap’ en ‘generatiemanagement’. Zodat duurzame inzetbaarheid van uw personeel, aantrekkelijk werkgeverschap een feit is.

cid_160a34f83bc207cf5f01Dit alles doel, resultaat- en samenwerkingsgericht met uw medezeggenschapsorgaan: krachtenbundeling. Of dat u de kwaliteit van uw ‘Leiderschap’ c.q. management (cultuurdragers) wilt upgraden middels personal (executive) coaching en training. Zodat uw management uw Multi -generaties qua personeel duurzaam motiveert, stimuleert, enthousiasmeert met inzet van de juiste communicatietools en skills. Of uw ontslagzaken en ziekteverzuim effectief en efficient wilt oplossen. Teneinde simpelweg uw omzet, productiviteit en rendement te verhogen. Kortweg: het herijken en beinvloeden van uw HR investeringen en kosten. Waardoor uw bedrijfsresultaat beter in balans is en blijft.

Daarnaast doceren en trainen wij al jarenlang o.a. voor het NCOI en Boertien, Vergouwen, Overduin. Onze docenten zijn CRKBO- geregistreerd, wat o.a. betekent dat wij Kort Beroeps Onderwijs verzorgen (MBO- HBO+ niveau) en BTW- vrij kunnen factureren.CRKBO_Docent

We ondersteunen u bij analyse tot en met de uitvoering, evaluatie & follow up. Altijd doel- en resultaatgericht. Zodat u continue weet waar u aan toe bent. En altijd gepaard gaande met verrijking van uw persoonlijke kennis, vaardigheden en attitude (KVA). Want iedere keuze tot verandering dient vooraf zorgvuldig te zijn doordacht. Ofwel uw WAAROM, uw HOE en uw WAT dient voelbaar te zijn doorleefd en uitgekristalliseerd. En uw concrete vraagstelling bepaalt de uiteindelijke inzet van onze dienstverlening!

Wij geloven daarom in ons bedrijfsmotto: “VERANDEREN = BEWEGEN = ONTWIKKELING = GROEI!”

Want als het voor u helder is WAAROM u doet wat u doet, bent wie u bent, waarom u in uzelf of onderneming gelooft en waarom u wilt veranderen, beweegt u intrinsiek gemotiveerd en energiek voorwaarts. Dit leidt per definitie tot ontwikkeling en groei. Van uzelf of uw organisatie. We inspireren u, genereren scopeverbreding en nieuwe inzichten.

Het HOE ofwel de manier waarop G-Fource uw vraagstuk analyseert en concretiseert, vindt plaats met behulp van ons specifiek verandermodel en ons deskundig advies. Toepasbaar op iedere organisatie en individu.

Het WAT is ‘slechts’ de praktische invulling van uw vraagstuk met onze HR dienstverlening. Maatwerk. Gevolgd door concreet handelen richting uw beoogd doel en eindresultaat.

gf_fourcefoto

Bent u een van onze 1e drie nieuwe klanten of cliënten in 2018 met 10% korting?

Ik zeg altijd maar zo. Als ik een aannemer inhuur om de open haard te slopen, mag ik er vanuit gaan dat hij als professional ook kijkt naar de draagmuren. En de nieuwe constructie met mij ontwerpt. Waarom ik deze verandering wil, hoe ik dit voor me zie en wat er nodig is. Dus slopen, verbouwen en opbouwen is een vak! Vandaar dat verandermanagement deskundige HR-expertise, advisering en begeleiding vereist. Van u als individu of als organisatie. Daarom bieden wij onze 1e drie nieuwe klanten/ cliënten 2018 een welkomstkorting van 10% ongeacht de aard en duur van uw 1e opdracht! 🙂

Kortom: the WHY, HOW, WHAT…

  1. WAAROM? Omdat G-Fource uw HR vraagstuk in samenwerking concretiseert!
  2. HOE? Door solide HR advies en persoonlijke en/of zakelijke begeleiding!
  3. WAT? Uw doel bereiken met gerichte inzet van onze (maatwerk) dienstverlening en jarenlange ervaring!

Graag attendeer ik u onze betaalbare tarieven te bekijken op deze website. Klikt u ook eens op de paginaknop  “Werknemer en/of Werkgever” en hun subknop “Dienstverlening”. Daar schets ik in korte filmpjes het Waarom, het Hoe en Wat van G-Fource.

UW vraag en UW aanbod….WHO’S NEXT?!

EllemijnDiverse werkgevers, talentvolle studenten en cliënten van G-Fource hebben de behoefte zichzelf te exposeren. Daarom bieden wij nu deze gratis service. Uw kans tot brede exposure van uw bedrijf, vacatures en/of u als gemotiveerd werkzoekende, stagezoekende c.q. representatieve baanveranderaar.

In onze laatste ‘exposure stond Ellemijn’ centraal. Met succes (meer dan 3000 hits)! Goed nieuws: zij heeft inmiddels haar droombaan gevonden. Van harte proficiat Ellemijn en veel succes namens ons team van G-Fource!

Als u ook interesse heeft om uzelf via ons grote netwerk succesvol ‘in the picture’ te laten zetten, dan vernemen wij graag van u!

Hartelijke groet,

Gurth Severien,
Uw allround Senior HR-businesspartner en Organisatie & Individuele (O&I) Coach in ‘weer en wind’!